Vestiging VMBO

Kluiverboom - Download (129.93 MB)


Klas 3 en 4 van het vmbo krijgen les op vestiging Kluiverboom. Wij delen dit gebouw met twee andere scholen. Dit biedt veel voordelen voor kennis- en materiaaluitwisseling. Onze vestiging is gezellig en gemoedelijk, met een persoonlijke sfeer. Sporttalenten in de vmbo-bovenbouw combineren hier hun sportcarrière met school.

Je kunt op de Kluiverboom kiezen voor de bovenbouw van de theoretische leerweg (vmbo-tl), de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) of de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb). Binnen vmbo-kb en vmbo-bb werken wij met programma’s waarin je je breed oriënteert op een bepaalde sector. Je kunt kiezen uit de volgende uitstroomprogramma’s:

  • Technologie & Commercie (TC)
  • Dienstverlening & Commercie (DC)
  • Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SDV)

We hebben goede contacten met het bedrijfsleven. Zo zorgen we voor een ruim aanbod aan praktijkopdrachten en stageplekken. Daarnaast willen we leerlingen stimuleren om ook buiten schooltijd hun talenten te ontwikkelen.