Vestiging VMBO

Onze VMBO school is een gezellige en gemoedelijke school met een persoonlijke sfeer in het noordoosten van de stad. We hebben twee locaties: de onderbouw zit in de Melisseweg en de bovenbouw in de Kluiverboom. Je kunt kiezen voor  de theoretische leerweg (vmbo-tl), de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) of de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb).
In de vmbo-kb en vmbo-bb werken wij in de bovenbouw met programma’s waarin je je breed oriënteert op een bepaalde sector. Je kunt kiezen uit de volgende uitstroomprogramma’s:

  • Technologie & Commercie (TC)
  • Dienstverlening & Commercie (DC)
  • Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SDV)

We hebben goede contacten met het bedrijfsleven. Zo zorgen we voor een ruim aanbod aan praktijkopdrachten en stageplekken. Daarnaast willen we leerlingen stimuleren om ook buiten schooltijd hun talenten te ontwikkelen.

Kluiverboom - Download (129.93 MB)