Vestiging Topsporttalentschool

Wij zijn een gezellige school met een uitnodigend en open karakter waar leerlingen zich snel thuis voelen. We bieden onderwijs volgens de Dalton-principes waarbij we er van uitgaan dat elke leerling uniek is en een eigen talent bezit. We bieden een heldere structuur en door leerlingen (zelf)vertrouwen te geven en keuzes aan te bieden, zorgen we voor een omgeving waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een succesvolle schoolloopbaan. Leerlingen en ouders voelen zich betrokken en gewaardeerd. Naast de reguliere vakken geven we met dans, drama, muziek, beeldende vorming en science een extra dimensie aan ons onderwijs.

Leerlingen met sporttalent kunnen deelnemen aan de zogenaamde Sporttalentgroepen. Vanaf klas 4 kunnen sportieve havo- en atheneumleerlingen het eindexamenvak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) volgen. De ligging van de school is ideaal: sportcentrum Kardinge en andere sportfaciliteiten zijn dichtbij.

Wij besteden veel aandacht aan de bètavakken en cultuur. Je volgt in de onderbouw het vak science: een combinatie van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, verzorging en techniek. Als CultuurProfielSchool bieden wij de kunstvakken handvaardigheid, muziek, drama en dans.