Eigenwijs, eigentijds onderwijs!

Het H.N. Werkman College is een openbare school voor vmbo, havo, atheneum en lyceum. We bieden regulier onderwijs en Daltononderwijs en hebben een internationale schakelklas (ISK) voor leerlingen die weinig of geen Nederlands spreken. Met onze 1-jarige Sprintopleiding krijgen vroegtijdig schoolverlaters alsnog de kans een havo- of atheneum-diploma te halen. Wij willen graag dat al onze leerlingen kunnen presteren op hun eigen niveau.

 

Open Avond Sprint

Op woensdag 16 april is er een Open Avond op de afdeling Sprint. De avond begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom!

 

Topsport Talent School

Voor informatie over selectieprocedures en aanmeldingen:

Topsport Talent School

Basketbal

Korfbal

Loopacademie

Total Soccer Method

Waterpolo

Sporttalenten op het Werkman College

 

Aanmeldingsformulieren

Ondanks dat u als ouder nog niet alle onderwijskundige gegevens (OKR, CITO) van uw zoon/dochter beschikbaar heeft, verzoeken wij u vriendelijk het aanmeldingsformulier alvast wel op te sturen. De ontbrekende onderwijskundige gegevens verwachten we dan uiterlijk 15 maart 2014.

Brugklas 1 (Huidige schooljaar 2013-2014)

Brugklas 1 (Nieuwe schooljaar 2014-2015)

Brugklas 2 en hoger (Huidige schooljaar 2013-2014)

Brugklas 2 en hoger (Nieuwe schooljaar 2014-2015)

Toelatingsbeleid brugklas 1